POLITYKA POUFNOŚCI

Poszanowanie twojej prywatności jest dla nas ważne, podobnie jak przejrzystość w sposobie gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas dotyczących Ciebie danych. Niniejsza polityka pomoże Ci zrozumieć:

Jakie dane na twój temat gromadzimy

W jaki sposób wykorzystujemy dane, które gromadzimy

Po co udostępniamy gromadzone dane

Sposób, w jaki przechowujemy i zabezpieczamy gromadzone dane

W jaki sposób uzyskać dostęp i kontrolować dotyczące Cię dane

Po co udostępniamy gromadzone dane za granicę

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje dane gromadzone na twój temat, gdy kontaktujesz się z firmą Safilin (np. podczas wypełniania pól informacyjnych na naszej stronie internetowej), chyba że zostanie wyświetlona inna polityka prywatności. Niniejsza polityka wyjaśnia również Twoje wybory dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane. Twoje wybory obejmują sposób, w jaki możesz sprzeciwić się niektórym sposobom wykorzystywania swoich danych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do niektórych dotyczących Cię danych i aktualizować je. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą polityką, nie uzyskuj dostępu do naszych Usług ani nie korzystaj z nich, ani w żaden sposób nie reaguj na żaden inny aspekt naszej działalności.

W niniejszej polityce, jako „Safilin” lub „my” określamy firmę Safilin, będącą jedynym podmiotem posiadającym i kontrolującym dane, które firma Safilin gromadzi, podczas gdy korzystasz z jej narzędzi i usług. Firma Safilin oferuje informacje, produkty oraz usługi związane z przędzą lnianą. W niniejszej polityce, jako „Usługi” określamy wszystkie te produkty oraz inne nasze usługi i stronę internetową.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE

Gromadzimy Twoje dane, gdy nam je udostępniasz, gdy korzystasz z naszych Usług oraz zostają nam udostępniane z innych źródeł, jak opisano poniżej.

Dane, które nam udostępniasz

Gromadzimy Twoje dane, gdy wprowadzasz je w Usługach lub udostępniasz je nam bezpośrednio.

Informacje o koncie i profilu: gromadzimy dane na Twój temat, gdy subskrybujesz Usługi lub dokonujesz zakupów za ich pośrednictwem. Np. subskrybując Usługi udostępniasz swoje dane teleadresowe oraz, w niektórych przypadkach, dane niezbędne do wystawienia faktury. Śledzimy Twoje preferencje, gdy pobierasz pliki udostępnione przez nasze Usługi.

Treści, które udostępniasz za pośrednictwem naszych sieci społecznościowych i strony internetowej: Usługi obejmują również nasze sieci społecznościowe i stronę internetową będące naszą własnością lub przez nas obsługiwane. Na przykład udostępniasz nam treści, gdy wystawiasz komentarz lub gdy bierzesz udział w interaktywnych funkcjach, ankietach, konkursach, promocjach, losowaniach, działaniach lub wydarzeniach… w ten sam sposób analizy statystyk z tych mediów dostarczają nam informacji o twoich relacjach z nami.

Dane, które udostępniasz za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia: Usługi obejmują również obsługę klienta, w ramach której możesz przekazać informacje dotyczące napotkanego problemu z Usługą. Bez względu na to, czy wskazałeś siebie jako osobę do kontaktu w sprawach technicznych, otwierasz konto klienta, rozmawiasz bezpośrednio z jednym z naszych przedstawicieli, czy komunikujesz się z naszym zespołem, będziesz musiał podać dane kontaktowe, opisać napotkany problem oraz udostępnić wszelką inną dokumentację, zrzuty ekranu lub informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.

Informacje o płatnościach: Gromadzimy niektóre dane o płatnościach i rozliczeniach, gdy rejestrujesz się w niektórych Usługach płatnych. Na przykład, podczas rejestracji prosimy cię o wskazanie płatnika do rozliczeń, w tym o podanie jego nazwiska i danych kontaktowych. Możesz również udostępniać dane o płatnościach, takie jak szczegóły karty płatniczej, które gromadzimy za pośrednictwem usług bezpiecznego przetwarzania transakcji płatniczych.

Pliki cookies i inne technologie monitorowania: Są to po prostu środki analityczne, które wykorzystują pliki cookies oraz inne technologie monitorowania, umożliwiające rozpoznawanie Cię w różnych usługach i produktach.

Dane, która otrzymujemy z innych źródeł

Otrzymujemy informacje o Tobie od innych użytkowników Usługi, usług świadczonych przez podmioty trzecie i firm powiązanych, a także od naszych partnerów biznesowych i dystrybucyjnych.

Inni użytkownicy Usług: Inni użytkownicy naszych Usług mogą udostępniać Twoje dane, gdy przesyłają treści za pośrednictwem Usług. Na przykład, ktoś inny może wspomnieć o Tobie w swojej publikacji lub podczas pobierania z naszej strony internetowej. Otrzymujemy również Twój adres e-mail od innych użytkowników Usługi, gdy podają go w celu zaproszenia Cię do korzystania z naszych Usług. Również osoba z Twojego otoczenia zawodowego może podać Twoje dane kontaktowe, jeżeli wyznaczy Cię jako przedstawiciela lub osobę do bezpośredniego kontaktu.

Partnerzy firmy Safilin: Współpracujemy z globalną siecią partnerów, którzy świadczą usługi związane z naszymi produktami. Niektórzy partnerzy pomagają nam również wprowadzać na rynek i promować nasze produkty, generować dla nas potencjalnych klientów i odsprzedawać nasze produkty. Otrzymujemy od nich informacje, takie jak dane o rozliczeniach, nazwa firmy, produkty, które kupiłeś lub które mogą Cię interesować, udostępnione informacje o ocenach, wydarzeniach, w których uczestniczyłeś, i kraj, w którym się znajdujesz.

Inni partnerzy: Otrzymujemy Twoje dane oraz dane o Twoich działaniach w ramach Usług i poza nimi od partnerów będących podmiotami trzecimi, takich jak partnerzy zajmujący się reklamą i badaniami rynku, którzy udostępniają nam informacje o Twoim zainteresowaniu i zaangażowaniu w nasze Usługi i reklamy online.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE

Sposób, w jaki wykorzystujemy gromadzone dane, zależy częściowo od usług, z których korzystasz, sposobu, w jaki z nich korzystasz oraz preferencji, o których nas poinformowałeś. Oto szczegółowe cele, do których wykorzystujemy gromadzone na Twój temat dane.

Świadczenie usług i personalizowanie Twojego doświadczenia: Wykorzystujemy Twoje dane, aby świadczyć Ci Usługi, w tym również przetwarzać dokonywane z Tobą transakcje, zapewniać lokalną obsługę klienta, a także obsługiwać i utrzymywać dotyczące Ciebie Usługi. Możemy wykorzystać Twoją domenę poczty elektronicznej, która podpowie nam z jaką organizacją lub branżą jesteś związany, co umożliwi spersonalizowanie treści i doświadczeń, które otrzymujesz dzięki naszym Usługom.

Badania i rozwój: Nieustannie szukamy sposobów, aby nasze usługi były coraz inteligentniejsze, szybsze, bezpieczniejsze, bardziej zintegrowane i przydatne dla Ciebie. Wykorzystujemy zbiorowe zasady dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Usług, oraz przekazywane bezpośrednio komentarze, aby rozwiązywać problemy i identyfikować trendy, wykorzystywanie, modele działania oraz obszary integracji i ulepszania Usług. W niektórych przypadkach wykorzystujemy tę wiedzę za pośrednictwem Safilin do ulepszania i rozwijania podobnych funkcji lub lepszej integracji usług, z których korzystasz, na przykład w ogólnych pracach badawczo-rozwojowych dotyczących taśm transportowych i systemów przenośników.

Komunikowanie się z Tobą w sprawie usług: Wykorzystujemy twoje dane kontaktowe do wysyłania Ci wiadomości drogą mailową oraz za pośrednictwem Usług, w tym do potwierdzania zakupów, wysyłania ci kosztorysów lub cenników, odpowiadania na komentarze, pytania i prośby, zapewnienia wsparcia klienta oraz wysyłania danych technicznych, aktualizacji i tym podobnych. W zależności od zasubskrybowanych przez Ciebie sieci społecznościowych i naszego newslettera, wysyłamy Ci spersonalizowane wiadomości, w zależności od twojej aktywności, strefy geograficznej oraz interakcji. Jeżeli posiadasz subskrypcję i chcesz ją anulować, znajdziesz tę opcję w samej wiadomości lub w ustawieniach konta.

Wprowadzanie na rynek, promowanie Usług oraz wzbudzanie w nie zaangażowania: Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe i informacje o tym, jak korzystasz z Usług do wysyłania wiadomości, które mogą Cię zainteresować, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Komunikaty te mają na celu zwiększenie zaangażowania i zmaksymalizowanie korzyści z Usług, w tym informowanie o nowych liniach, prośbach o ankiety, biuletynach informacyjnych i wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować. Informujemy również o nowych ofertach produktów, promocjach i konkursach.

Wsparcie klienta: Wykorzystujemy Twoje dane, aby rozwiązywać napotykane problemy techniczne, odpowiadać na Twoje prośby o wsparcie, analizować informacje o zdarzeniach oraz naprawiać i ulepszać Usługi. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przekażemy Twoje dane specjaliście firmy Safilin, by mógł odpowiedzieć na prośby o wsparcie techniczne. Należy pamiętać, że specjaliści firmy Safilin są pracownikami Safilin lub współpracują z nią bezpośrednio.

Bezpieczeństwo i ochrona: Wykorzystujemy informacje o tobie oraz o korzystaniu przez ciebie z Usługi w celu weryfikacji kont i aktywności, monitorowania podejrzanych lub nieuczciwych działań oraz identyfikowania przypadków naruszenia polityki dotyczącej Usług.

Ochrona uzasadnionych interesów handlowych i praw naszej firmy: Gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy uznamy, że jest to niezbędne do ochrony naszych praw, interesów i interesów innych osób, wykorzystujemy Twoje dane w ramach roszczeń prawnych, zgodności, działań audytowych oraz informacje dotyczące nabycia, połączenia lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody: Wykorzystujemy dotyczące Ciebie dane, jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie ich w określonym celu nie wymienionym powyżej. Możemy np. publikować zdjęcia/filmy wideo/nagrania audio, referencje lub historie najlepszych klientów w celu promowania Usług, po wyrażeniu przez nich zgody. W przeciwnym wypadku Twoja anonimowość zostanie zachowana, a wykorzystane zdjęcia lub nagrania wideo będą czysto techniczne, wykonane po wyrażeniu przez ciebie pisemnej lub ustnej zgody podczas ich wykonywania i z poszanowaniem zachowania anonimowości osób, które mogą być na nich widoczne.

Podstawy prawne przetwarzania (dla użytkowników z EOG): Jeżeli jesteś osobą prywatną z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), to gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne zgodne z obowiązującym prawem unijnym. Podstawy prawne są zależne od Usług, z których korzystasz oraz sposobu, w jaki z nich korzystasz. Oznacza to, że gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w poniższych przypadkach:

– Potrzebujemy ich do świadczenia Usług, a w szczególności do obsługi Usług, dostarczania wsparcia oraz spersonalizowanych funkcjonalności dla klienta, a także do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Usług;

– Spełniają uzasadniony interes (który nie wykracza poza Twój interes w zakresie ochrony danych), na przykład dotyczący badań i rozwoju, marketingu i promocji Usług oraz ochrony praw i interesów naszej firmy;

– Wyrażasz na to zgodę w konkretnym celu; lub:

– Powinniśmy przetwarzać twoje dane, aby spełnić obowiązek prawny.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych w konkretnym celu, to masz prawo w dowolnym momencie zmienić zdanie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie, które miało już miejsce. W przypadku, gdy wykorzystujemy Twoje dane, gdyż nasza firma lub podmiot trzeci ma w tym uzasadnione interes, to masz prawo do sprzeciwienia się takiemu wykorzystywaniu nawet, jeżeli w niektórych przypadkach będzie mogło to oznaczać zaprzestanie korzystania z Usług.

DLACZEGO DZIELIMY SIĘ ZEBRANYMI DANYMI

Produkujemy taśmy transportowe i chcielibyśmy, abyś był z nich zadowolony. Oznacza to udostępnianie informacji za pośrednictwem Usług oraz niektórym podmiotom trzecim. Udostępniamy gromadzone dane o Tobie w opisany poniżej sposób, w tym w ramach ewentualnego przeniesienia własności przedsiębiorstwa, jednak nie sprzedajemy Twoich danych ogłoszeniodawcom ani innym podmiotom trzecim.

Udostępnianie innym użytkownikom usługi

Jeżeli korzystasz z usług, to udostępniamy niektóre Twoje dane innym użytkownikom usługi.

Udostępnianie podmiotom trzecim

Udostępniamy dane podmiotom trzecim, które pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, integrować, personalizować, wspierać i sprzedawać nasze Usługi. W żadnym wypadku nie jest zamierzone, aby jeden z podmiotów trzecich mógł przechowywać Twoje dane lub wykorzystywać je do celów innych niż cele firmy Safilin.

Dostawcy usług: Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie rozwijania stron internetowych oraz mediów społecznościowych, hostingu, konserwacji, kopii zapasowych, przechowywania, infrastruktury wirtualnej, przetwarzania płatności, analizy oraz innych usług. Jeśli dostawca usług potrzebuje dostępu do Twoich danych w celu świadczenia usług w naszym imieniu, to robi to zgodnie z naszymi poleceniami, w tym zgodnie z zasadami i procedurami opracowanymi w celu ochrony Twoich danych.

Odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich: Usługi mogą zawierać odnośniki kierujące do innych stron internetowych lub usług, których zasady ochrony prywatności mogą różnić się od naszych. Korzystanie ze stron internetowych podmiotów trzecich oraz przesyłane tam dane podlegają polityce prywatności obowiązującej na tych stronach, nie zaś polityce obowiązującej na niniejszej stronie.

Widgety podmiotów trzecich: Niektóre z naszych Usług zawierają widgety i funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebook. Te widgety i funkcje gromadzą dane o Twoim adresie IP, stronie, którą odwiedzasz poprzez Usługi, a także mogą określać pliki cookies umożliwiające prawidłowe działanie tej funkcji. Widgety i funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez podmiot trzeci lub bezpośrednio w naszych Usługach. Twoje interakcje z tymi funkcjami podlegają polityce prywatności firmy, która je udostępnia.

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody: Udostępniamy Twoje dane podmiotom trzecim po wyrażeniu przez Ciebie zgody. Na przykład często publikujemy opinie zadowolonych klientów na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody możemy wyświetlać Twoje imię i nazwisko przy opinii klienta.

Zgodność z przepisami wykonawczymi i obowiązującymi przepisami; Stosowanie naszych praw: W wyjątkowych okolicznościach możemy udostępniać Twoje dane podmiotowi trzeciemu, jeśli uznamy, że udostępnienie to jest uzasadnione w celu: (a) przestrzegania wszelkich przepisów ustawodawczych i wykonawczych, procedur prawnych lub żądań rządowych, w tym wymogów bezpieczeństwa narodowego; (b) ochrony bezpieczeństwa lub integralności produktów i usług naszej firmy; (c) ochrony firmy Safilin, jej klientów lub ogółu przed jakąkolwiek szkodą lub nielegalną działalnością, lub (d) reagowania na stan zagrożenia, w którym w dobrej wierze uznamy za przydatne ujawnienie informacji mających na celu zapobiegnięcie śmierci lub poważnym obrażeniom ciała jakiejkolwiek osoby. Więcej informacji dotyczących sposobu, w jakiej odpowiadamy na żądania rządowe znajduje się w Zobowiązaniach naszej firmy oraz polityce CSR naszej firmy.

Przeniesienie własności spółki

Możemy udostępniać lub przekazywać dane, które gromadzimy zgodnie z niniejszą polityką prywatności w ramach połączenia, sprzedaży aktywów, finansowania lub nabycia całości lub części aktywów spółki Safilin przez inną spółkę. W przypadku, gdy transakcja taka ma miejsce, zostaniesz powiadomiony drogą mailową i/lub pojawi się widoczna informacja w Usługach wraz z wszelkimi opcjami wyboru dotyczącymi Twoich danych.

Przechowywanie i bezpieczeństwo informacji

Korzystamy z usług dostawców posiadających środki techniczne mające na celu zabezpieczenie Twoich danych. Pomimo tego, że wprowadziliśmy system zabezpieczeń mający na celu ochronę twoich danych, to żadne zabezpieczenia nie są stuprocentowo bezpieczne, a ze względu na charakter Internetu nie możemy zagwarantować, że przesyłane internetowo dane lub dane przechowywane w naszym systemie lub pod naszą kontrolą są zabezpieczone przed ingerencją innych. Odpowiemy na wnioski w tym zakresie w rozsądnym terminie.

JAK ZABEZPIECZAMY I PRZECHOWUJEMY ZGROMADZONE INFORMACJE

Jak długo przechowujemy dane

Okres, przez jaki przechowujemy gromadzone na Twój temat dane zależy od rodzaju danych, jak szczegółowo opisano poniżej. Po tym czasie usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, jeżeli dane zostały zapisane w archiwum kopii zapasowej), będziemy przechowywać Twoje dane i chronić je przed jakimkolwiek późniejszym wykorzystaniem do chwili, w której będzie możliwe ich usunięcie.

W jaki sposób uzyskać dostęp i kontrolować dotyczące Cię dane

W odniesieniu do swoich danych masz możliwość dokonania pewnych wyborów. Oto streszczenie tych wyborów, sposoby korzystania z nich oraz ich ograniczenia. Odpowiemy na wnioski w tym zakresie w rozsądnym terminie.

DLACZEGO PRZEKAZUJEMY ZEBRANE INFORMACJE DO INNYCH KRAJÓW

Twoje wybory:

Masz prawo żądać kopii swoich danych, sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych (w tym w celach marketingowych), żądać usunięcia lub ograniczenia swoich danych lub żądać swoich danych w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym. Poniżej opisujemy narzędzia i procesy służące do składania takich wniosków. Możesz dokonywać niektórych wyborów, przesyłając wniosek poprzez Usługi, kontaktując się z nami bezpośrednio, jak wskazano w sekcji Kontakt poniżej, aby zażądać pomocy.

Twój wniosek i Twoje wybory mogą w pewnych okolicznościach zostać ograniczone: na przykład, jeżeli w Twoim wniosku znajdzie się prośba o ujawnienie informacji o innej osobie lub jeśli żądasz usunięcia informacji, które zgodnie z prawem możemy posiadać lub mamy uzasadniony interes w ich przechowywaniu. Jeśli żądałeś udostępnienia danych podmiotom trzecim, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z dostawcami usług będącymi podmiotem trzecim, w celu ograniczenia lub usunięcia przez nich Twoich danych. W przypadku, gdy nie rozwiązano Twojego problemu, możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz lub jeżeli uważasz, że naruszono Twoje prawa.

– Dostęp do danych, ich aktualizowanie lub usuwanie: Nasze Usługi i powiązana z nimi dokumentacja umożliwiają dostęp i niektórych Twoich danych i ich aktualizowanie z poziomu Usługi. Na przykład, po skontaktowaniu się bezpośrednio z naszymi pracownikami w tej sprawie, dokonają oni aktualizacji Twoich danych. Możemy usuwać niektóre Twoje dane. Należy jednak pamiętać, że możemy zachowywać niektóre informacji do celów prowadzenia dokumentacji, realizowania transakcji lub wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

– Żądanie zaprzestania wykorzystywania przez nas Twoich danych: W niektórych przypadkach możesz żądać od nas zaprzestania dostępu, przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie mamy do tego odpowiednich praw. Na przykład, jeżeli uważasz, że Usługi zostały utworzone dla Ciebie bez Twojej zgody lub gdy nie jesteś już aktywnym użytkownikiem, możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje konto jak opisano w niniejszej polityce. Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w ograniczonym celu, możesz skontaktować się z nami w celu wycofania tej zgody, jednak nie będzie miało to wpływu na przetwarzanie, którego już dokonano. Możesz również zrezygnować z wykorzystywania przez nas Twoich danych w celach marketingowych, kontaktując się z nami, jak opisano poniżej. Kiedy składasz taki wniosek, możemy potrzebować czasu na zbadanie go i ułatwienie jego przetworzenia. W przypadku opóźnienia lub sporu dotyczącego prawa do dalszego wykorzystywania twoich danych, ograniczymy dalsze wykorzystywanie twoich danych do czasu uwzględnienia wniosku lub rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem, że administrator nie zgłosi sprzeciwu (w danym przypadku).

– Wyłączanie powiadomień: Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości reklamowych, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji zawartym w każdej wiadomości mailowej lub kontaktując się z nami w celu usunięcia swoich danych kontaktowych z listy mailingowej lub bazy danych. Nawet gdy zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości reklamowych, to nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości transakcyjne dotyczące naszych Usług. Pamiętaj, że nadal będziesz otrzymywać wiadomości ogólne.

– Wysyłanie sygnałów „Do Not Track” (Nie śledź): Niektóre przeglądarki mają wbudowane funkcje „Do Not Track” (DNT), które mogą wysyłać do odwiedzanych stron internetowych sygnał, że nie chcesz być śledzony. Ponieważ nie istnieje jeszcze jednolita interpretacja sygnału DNT, nasze usługi obecnie nie odpowiadają na sygnały DNT z przeglądarki. Możesz skorzystać z szeregu innych dostarczanych przez nas narzędzi do kontroli gromadzenia i wykorzystywania danych, w tym z możliwości rezygnacji z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, jak opisano powyżej.

Możliwość przenoszenia danych: Możliwość przenoszenia danych to możliwość uzyskania niektórych informacji w formacie, który można przekazać od jednego dostawcy usług do innego (na przykład, gdy przenosisz numer telefonu komórkowego do innego operatora).

Międzynarodowe udostępnianie gromadzonych danych

Gromadzimy dane w skali globalnej, a przechowujemy je głównie we Francji. W celu świadczenia Usług udostępniamy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane poza krajem twojego zamieszkania, wszędzie tam, gdzie działa nasza firma lub nasi dostawcy usług będący podmiotami trzecimi. Za każdym razem, gdy udostępniamy Twoje dane, podejmujemy kroki mające na celu ich ochronę.

Międzynarodowe udostępnianie danych podmiotom trzecim: Niektóre z podmiotów trzecich opisanych w niniejszej polityce prywatności, świadczących naszej firmie usługi na podstawie umów, mają siedziby w innych krajach, w których mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych jak przepisy w kraju, w którym przebywasz. Przy udostępnianiu informacji o klientach w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, stosujemy ramy ochrony danych obowiązujące w UE i Szwajcarii, standardowe umowne klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską, inne odpowiednie mechanizmy prawne dotyczące zabezpieczeń ich przesyłania.

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Informacja dla użytkowników końcowych

Nasze produkty są przeznaczone do użytku profesjonalnego lub podobnego. W przypadku, gdy Usługi są udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem organizacji (np. przez pracodawcę), to organizacja ta jest administratorem Usług i jest odpowiedzialna za użytkowników końcowych i/lub strony internetowe Usługi, nad którymi ma on kontrolę. W takim przypadku prosimy o kierowanie pytań dotyczących prywatności danych do Twojego administratora, gdyż korzystanie z Usług podlega wówczas polityce danej organizacji. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące bezpieczeństwa lub prywatności organizacji administratora, które mogą różnić się od niniejszej polityki.

Nawet jeżeli usługi nie są obecnie administrowane przez organizację, to jeżeli jesteś członkiem zespołu zarządzanego przez organizację lub jeżeli korzystasz z adresu elektronicznego dostarczanego przez organizację (takiego jak służbowy adres elektroniczny) w celu uzyskania dostępu do usług, to administrator tego zespołu lub właściciel domeny powiązanej z adresem elektronicznym twojej organizacji (na przykład Twój pracodawca) może w późniejszym terminie zapewnić kontrolę administracyjną Twojego konta lub korzystania z Usług. W takim przypadku zostaniesz o tym powiadomiony. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze swoją organizacją lub zapoznaj się z zasadami organizacyjnymi administratora.

Polityka naszej firmy wobec dzieci

Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że swoje dane osobowe udostępniło nam dziecko poniżej 16 roku życia, to podejmiemy kroki mające na celu ich usunięcie. Jeśli dowiesz się, że dane osobowe udostępniło nam dziecko, skontaktuj się z nami.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej polityce prywatności. W takich przypadkach będziemy publikować wszelkie zmiany w polityce prywatności na tej stronie, a jeśli zmiany te będą znaczące, zamieścimy bardziej widoczną informację, dodając powiadomienie na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub wysyłając powiadomienie drogą mailową. Będziemy również przechowywać poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum do wglądu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności za każdym razem, gdy korzystasz z Usług, aby stale być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi danych i sposobami ochrony prywatności.

Pliki cookies: Strona internetowa www.safilin.fr może prosić Cię o zaakceptowanie plików cookies do celów statystycznych. Plik cookies (oprócz zwykłego ciasteczka) to informacja umieszczana na dysku twardym Twojego urządzenia przez serwer odwiedzanej strony internetowej. Zawiera on kilka danych przechowywanych na Twoim komputerze w prostym pliku tekstowym, do którego serwer uzyskuje dostęp w celu odczytania i zapisania informacji. Niektóre części strony internetowej nie mogą działać bez zaakceptowania plików cookies. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia najlepszej jakości korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia Ci znalezienia informacji, których potrzebujesz.

Dostarczane usługi: Wszystkie działania firmy oraz dotyczące jej informacje przedstawione są na naszej stronie internetowej www.safilin.fr Firma Safilin zobowiązuje się do zamieszczania na swojej stronie internetowej możliwie jak najdokładniejszych informacji. Informacje zawarte na jej stronie internetowej nie są wyczerpujące, a zawarte na niej ilustracje są pozaumowne. Są one zamieszczane z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych od czasu ich zamieszczenia online. Ponadto wszelkie informacje zamieszczane na stronie internetowej mają charakter orientacyjny i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadamiania.

Umowne ograniczenia dotyczące danych: Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej strony internetowej. Jeżeli wciąż z niej korzystasz, to uznamy, że akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Dokładamy starań, by informacje zamieszczone na tej stronie były jak najdokładniejsze, a strona była aktualizowana w różnych okresach w ciągu roku, może ona jednak zawierać pewne nieścisłości lub pominięcia. Jeżeli zauważysz braki, błąd lub coś, co może wskazywać na nieprawidłowe działanie, prosimy o dokonanie zgłoszenia drogą mailową na adres contact@safilin.fr, z jak najdokładniejszym opisem problemu (strona internetowa powodująca problem, rodzaj komputera i używanej przeglądarki itp.). Wszelkiego pobrania treści użytkownik dokonuje na własne ryzyko i na swoją wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym spółka Safilin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub utratę danych w wyniku pobierania. Ponadto użytkownik serwisu zobowiązuje się do korzystania z serwisu przy użyciu najnowszego, odpowiedniego sprzętu, nie zawierającego wirusów.

Spory: Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej www.safilin.fr podlegają przepisom prawa francuskiego, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z ich interpretacji lub wykonania, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby spółki. Językiem odniesienia przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów jest język francuski.

Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z Usług.

Tu znajdziesz naszą politykę dotyczącą RODO oraz informacje prawne.

Skontaktuj się z nami

Twoje dane są kontrolowane przez Safilin. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych, prosimy o skierowanie wniosku do firmy Safilin na poniższy adres.

SAFILIN France
3015 Rue de la Lys,
62840 Sailly-sur-la-Lys – FRANCJA
Tel: +33 (0) 321 661 806

business@safilin.Fr