Uprawa lnu, od siewu do lnu trzepanego

Uprawa lnu, od siewu do lnu trzepanego

 

Siew, kwitnienie, wyrywanie, roszenie, trzepanie – len przechodzi przez wiele etapów zanim znajdzie się w waszych produktach; poznajmy je bliżej. 

Len, włókno rodzime 

 

Francja jest największym producentem włókna lnianego na świecie z ponad 50% udziałem w światowej produkcji. (źródło)

Chociaż Francja jest wiodącym producentem włókna lnianego, to 90% tej produkcji jest wysyłane do Azji, gdzie jest przetwarzane i następnie odsyłane do nas w postaci przędzy, tkanin lub produktów gotowych. Dlatego Safilin zdecydował się zachować całą swoją działalność w Europie, aby móc zagwarantować Państwu przędzę w 100% europejską, a w przyszłości także w 100% francuską

Od siewu do kwitnienia

 

Wysiew odbywa się w okresie od marca do kwietnia. Jest to pierwszy etap w uprawie lnu. Warunki pogodowe odgrywają zasadniczą rolę we wzroście tych roślin. Aby roślina osiągnęła optymalną wysokość 1m, niezbędne są naprzemiennie opady deszczu i dni słoneczne. Len potrzebuje około 100 dni, aby urosnąć.

Kwitnienie odbywa się w czerwcu. Kwiat lnu jest krótkotrwały, utrzymuje się tylko przez kilka godzin. Podczas kwitnienia przybiera piękny niebieski kolor. 

Pole lnu podczas uprawa lnu

Lipiec, roszenie

 

Kiedy rośliny osiągną swoją maksymalną wysokość, plantatorzy wyrywają je. 

W przeciwieństwie do innych zbóż, takich jak pszenica czy rzepak, len jest wyrywany, a nie cięty, aby jak najlepiej zachować włókna znajdujące się w dolnej części rośliny. Rośliny są więc wyrywane i układane w pokosy, czyli regularne rzędy. 

Etap roszenia odbywa się od lipca do września; to właśnie naprzemienność deszczu i słonecznej pogody pozwala na osiągniecie odpowiedniego stopnia wyroszenia. Aby zapewnić równomierne wyroszenie, słoma lniana jest  odwracana w połowie tego procesu.  Po zakończeniu roszenia, pokosy lnu są zwijane w bele. 

Wrzesień: trzepanie

 

Trzepanie jest to szereg czynności mechanicznych polegających na odziarnianiu, rozciąganiu, międleniu i młóceniu. Otrzymane włókna zostaną sklasyfikowane w 2 kategoriach: włókna długie i włókna krótkie. Pozyskiwane zdrewniałe części łodyg są wykorzystywane w formie paździerzy w ogrodnictwie, w gospodarstwie jako ściółka dla zwierząt, etc…